You Me

You Me er et samarbeidsprosjekt mellom Akershus idrettskrets (AIK), Aursmoen skole og Aurskog-Finstadbru sportsklubb. Elever fra 10. trinn får ledelsestrening i regi av AIK, praksis fra skolen i form av oppdrag med å trene yngre elever og sportsklubben stiller treningsfaciliteter til disposisjon. Elevene får også tilbud om å være hjelpetrenere for idrettslagets ulike grupper og å delta i ungdomsgruppa.