Nytt tidspunkt for ekstraordinært årsmøte

HUSK! Ekstraordinært årsmøte torsdag 15. juni 2017, kl. 20.30, i Klubbhuset i Aurskoghallen. Bemerk – tidspunktet har blitt endret til 20.30 på grunn av sammenfall med skoleavslutning for 1. – 5. trinn. Vel møtt. Hovedstyret i AFSK