Medlemsundersøkelse AFSK håndball

 

AFSK håndball ønsker å vite hva dere synes om klubben, og hva vi i styret kan gjøre for at dere skal få en enklere, mer oversiktlig håndballhverdag.

Vi deltar i noe som heter Klubbhuset, der vi får hjelp fra Region Øst med å bli en best mulig klubb for deg, enten du er spiller, foresatt, lagleder, trener, dommer eller annen frivillig i håndballen i Aurskog.

Klubbhuset dreier seg hovedsaklig om å beholde flere spillere lenger også inn i tenårene, der flere statistisk faller fra, men for å være forberedt på den tiden, vil vi også vite hva dere som er involvert i de yngre lagene synes.

Undersøkelsen stenger 11. desember, så det er bare å sette i gang. Undersøkelsen er anonym, så vær ærlige, men konstruktive.

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=288137X109106120X69208

Lykke til!

Ønsker du å lese mer om Klubbhuset, gå inn på linken https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/klubbhuset/