Kvalitetsklubb

Klubbhåndbok                                             Dommeransvarlig                                      Fair Play – ansvarlig

Plan for økonomistyring                          Fiksansvarlig                                                Rekrutteringsansvarlig

Fotballforsikring                                         Politiattestansvarlig                                  Kvalitetsklubbansvarlig

Rekrutteringsplan                                      Treneransvarlig                                           Kampvert

Rollebeskrivelse styret

Retningslinjer for publisering av bilder og film av barn

Retningslinjer for alkohol