klubbhus

Årsmøtet i hovedstyret er fastsatt til onsdag 20. mars kl 1800. Nærmere innkalling følger. SETT AV KVELDEN!