Informasjon

Styret 2017

Leder:  Hans Sauge
Nestleder og Fiksansvarlig:    Kjell-Roger Fallet
Utstyrsansvarlig:     Bjørn Ivar Bergerud
Kvalitetsklubbansvarlig:  Sveinung Green
Økonomiansvarlig:    Kristin Kristoffersen
Sportslig leder:    Tommy Heia
Sekretær og webansvarlig: Camilla Lerdahl Holte
Sponsor- og dugnadsansvarlig: Trine Hansen

 

Treningsavgifter 2017

6-år  700 
7-10 år  1 400 
11-12 år  1 700 
13-15 år  1 900 
16år<  3 300  fordeles på vår og høst
M 34  1 500 

Det gis halv treningsavgift som søskenmoderasjon for det yngste barnet i aldersgruppene 6-15 år. Vi etterstreber å sende faktura for treningsavgift pr mail. Det er viktig at lagleder til enhver tid har riktig opplysninger på utøver og foresatt/e. Dersom du mener å ha mottatt feil treningsavgift eller at det ikke er tatt hensyn til søskenmoderasjon,  ta kontakt på afsk-fotball@afsk.no så retter vi opp.