Informasjon – Bli medlem

Meld deg inn i klubben
Familie: kr. 500,-
Enkelt medlemskap: kr. 325,-

Innmelding kan skje via MinIdrett.no, sende epost til afsk@afsk.no eller sende et brev til AFSK, Aurveien 41, 1930 Aurskog

Besøksadresse: Aurskoghallen
Kontordager: mandag-fredag
Åpningstider: 0900-1600
Åpningstider sommer: mye stengt i juli
Telefon: 41205693/92518020
E-post: afsk@afsk.no
Hjemmeside: http://www.afsk.no