Hovedstyret

Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret valgt for 2016-2017 består av:

Steinar Aasen (leder)                             99639692           steinar.aasen@gmail.com

Anita Kopperud (nestleder)                47249761            anita.kopperud@live.no

Henrik Sundby                                         92620838            h.sundby@hotmail.com

John Arne Dalby                                      92838113            john.arne.dalby@advokatfirmaet-nicolaisen.no

Heidi Martinsen                                       93223900            hemas_6@hotmail.com

Kjell Roger Fallet                                     90241921            kjfa@hth.no

Toril Sandby                                              95810486            torilsandby123@gmail.com

Morten Hagbartsen (økonomi)         90086028             mhagbart@online.no

 

Legg igjen en kommentar