Gutter 14 (f. 03-04)

Trener:

 

Styrerepresentant: Hanne Sletner