Gutter 13–15 (f. 01–03)

Styrerepresentant: Heidi Fossen-Melby

 

Trener: Jo-Øystein Lie

liejoystein@gmail.com

906 97 850

 

Trener: Christer Andersen

chrizand@online.no

94 97 14 52

 

Trener: Thomas Kristiansen

 

48 45 46 51