Skøytebane

Senhøstes islegges hvert år en isparkett i søndre del av anlegget. Nye lys og
skiftebrakke bidrar til et yrende liv på skøytebanen.

Kontakt: Arild@afsk.no
T lf.: 412 05 693