Nordic Walking

Dette er ganske enkelt stavgang som har vært tilbud her i Aurskog i en årrekke som en del av det kommunale tilbudet FYSAK (fysisk aktivitet). Dette er primært et tilbud til de som av en eller annen grunn mottar en eller annen form for trygdeytelse.

Aktiviteten blir ledet av ressurspersoner fra kommunen og blir alltid avsluttet med
sosialt samvær i hallkafeteriaen.

Kontakt: afsk@c2i.net
T lf.: 412 05 693