Idrettsskole for barn

Dette er et samarbeidsprosjekt med skolefritidsorningen og aktiviserer barn i alderen 6–9 år en gang i uka rett etter skoletid.

Aktiviteten foregår i Aurskoghallen
mandager kl. 14.45.

Kontakt: afsk@c2i.net
Tlf.: 412 05 693