Årsmøte i Aurskog/Finstadbru SK

Hovedstyret i Aurskog/Finstadbru Sportsklubb innkaller hermed til ordinært årsmøte i AFSK:

Dato:  Onsdag 21. mars 2018

Tid:   Kl. 19.00

Sted:  Klubbhuset, Aurskoghallen

Vanlige årsmøte saker. Fullstendig saksliste og dokumenter vil være tilgjengelig på www.afsk.no senest 7 dager før årsmøtet!