Årsmøte AFSK Fotball 6/2 kl 19.00

Klubbhuset i Aurskoghallen. Vanlige årsmøtesaker.