AFSK Fotball innkaller til strategimøte 23. nov kl 19.00

 

AFSK Fotball innkaller til strategimøte, for å diskutere veien videre.

Torsdag 23. november 2017 kl 19.00

Vi ønsker at så mange som mulig møter opp i klubbhuset.